Curs en línia: “Aspectes pràctics en el tractament de dades de caràcter personal i l’ús de sistemes d’informació en l’àmbit de l’IB-Salut”.

Què és el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes i en el tractament de les dades de caràcter personal?

El Codi es va aprovar el 28 d’abril de 2009 i es va revisar per mitjà de la Circular 1/2014, de 28 agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formar part de la política de seguretat d’aquest ens.
Té l’objectiu de garantir i protegir la privacitat de la informació —especialment les dades de caràcter personal— contra l’accés, l’ús i la divulgació no autoritzats, la pèrdua, l’alteració, la destrucció i el robatori.

Curs online

Quins són els objectius del curs en línia?

Difondre el Codi i conscienciar i alhora formar tots els usuaris sobre els contenguts, tant en el marc legal com pel que fa a les mesures pràctiques de seguretat que han de conèixer.

A qui va adreçat?

A tot el personal del Servei de Salut que empri sistemes d’informació i tracti dades de caràcter personal.

Com es presenta?

El curs es presenta en la plataforma corporativa de formació del Servei de Salut, de manera molt pràctica i interactiva, cosa que ajuda a entendre’n el contenguts de manera clara i senzilla.

Quins elements bàsics fan falta per a la formació?

Només fa falta disposar d’un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, amb accés a Internet, i que estigui actiu l’usuari S corporatiu.

Com us hi podeu inscriure?

S’ofereix una nova edició del curs bimestralment, acreditada pel Servei de Formació del Servei de Salut; estigueu al cas!

Quins contenguts inclou el curs?

El curs conté casos pràctics, notícies actuals, preguntes específiques, conceptes legals i bones pràctiques sobre l’ús dels sistemes d’informació.

Curso Seguridad