Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

Drets ARCO: accés, rectificació, cancel•lació, oposició

Amb el número anterior de BUTLLETÍ INFORMATIU tancàrem el cicle dedicat als principis de la protecció de dades. A continuació presentam els drets coneguts com “ARCO” (accés, rectificació, cancel•lació i oposició), amb els quals es garanteix a les persones el control sobre les seves dades personals. Estan regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Llegeix més: Butlletí n.º 27 - any 2014

Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

Llei de protecció de dades: accés a dades per compte de tercers

Com a continuació del BUTLLETÍ INFORMATIU anterior, en aquest número tractarem sobre un altre dels principis generals de la protecció de dades: l’accés a dades per compte de tercers.

Llegeix més: Butlletí n.º 26 - any 2014

Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

Llei de protecció de dades: comunicació o cessió de dades

Com en números anteriors del Butlletí Informatiu, en aquest tractarem sobre un dels principis generals de la protecció de dades: la cessió o comunicació de dades personals.

Llegeix més: Butlletí n.º 25 - any 2013

Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

 

Llei de protecció de dades: seguretat de les dades i deure de secret

Seguint amb els principis fonamentals de la protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en aquest número del BUTLLETÍ tractarem la importància de la seguretat de les dades i el deure de secret.

Llegeix més: Butlletí n.º 24 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: dades especialment protegides

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades establerts en la Llei orgà-nica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam quines són les dades personals especialment protegides i l’obligació o no de revelar les nostres dades protegides davant d’una petició.

Us recordam quines són les dades especialment protegides: ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial o ètnic i les dades referents a la salut o a la vida sexual.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 23 - any 2013