imagen

 

Amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) augmenten les limitacions en l'ús d'aplicacions mòbils (apps) de missatgeria.

Després de l'entrada en vigor del RGPD l'ús indegut d'aplicacions de missatgeria instantània, com WhatsApp, pot dur greus sancions per a les empreses, sobretot en el cas dels centres sanitaris, que tracten dades especialment sensibles.

Llegeix més: Butlletí n.º 59 - any 2018

imagen

 

Consells de seguretat per a l'estiu

L'estiu és a la cantonada, entre altres coses, perquè tots puguem desconnectar del treball i descansar merescudament. Tanmateix, no hem de descuidar la seguretat de la nostra informació. Pensau que els cibercriminals i els incidents de seguretat no tanquen per vacances, així que, per favor, no abaixem la guàrdia.

Llegeix més: Butlletí n.º 58 - any 2018

imagen

 

Què és el RGDP?

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquest tipus de reglaments europeus, des de la seva entrada en vigor i aplicació, es converteixen en una norma aplicable directament en tota la Unió, com si d'una norma nacional més es tractàs, i amb la particularitat que les seves disposicions prevalen sobre les normes de dret intern que siguin contràries a ells.

En aquest sentit, qualsevol empresa establerta o amb negocis a la Unió Europea, s'haurà de sotmetre a aquesta normativa.

Què es pretén amb aquest Reglament? D'una banda, facilitar i garantir l'accés dels ciutadans de la Unió Europea a les seves dades, eliminant ambigüitats i dotant-los de més drets. I per l'altre costat, controlar com les organitzacions emmagatzemen, tracten i utilitzen aquestes dades.

Llegeix més: Butlletí n.º 57 - any 2018

imagen

 

Cursos bàsics de seguretat

Els professionals requereixen cada vegada més l’ús de sistemes d’informació per acomplir les seves funcions. I cada vegada els actius d’informació del Servei de Salut s’exposen a més amenaces.

Imatge 1 butlletí

Des de la protecció de les dades de caràcter personal fins a la protecció d’un sistema informàtic, tots els empleats hauríem de tenir certes nocions sobre els diferents vessants de la seguretat de la informació depenent de la nostra àrea d’especialitat o del nivell d’exposició a aquestes amenaces.

Per això, com a part del Pla de Formació i Conscienciació 2017-2018 oferit per l’Oficina de Seguretat, durant els darrers mesos s’han impartit diverses sessions formatives presencials a diferents gerències del Servei de Salut. Però, per a qui vulgui ampliar coneixements sobre aquesta matèria, presentam uns quants cursos bàsics i gratuïts.

Llegeix més: Butlletí n.º 56 - any 2018

imagen

 

Seguretat: galetes informàtiques (cookies)

Actualment, Internet és un dels sectors més rendibles de l’economia arreu del món, més concretament el de la publicitat en línia. I és que, per mitjà dels dispositius d’emmagatzematge anomenats “galetes informàtiques” (cookies) i la recuperació de dades, els prestadors de serveis obtenen dades relacionades amb els usuaris, que posteriorment utilitzen per prestar serveis concrets, servir publicitat o com a base per desenvolupar millores o nous productes i serveis.

Llegeix més: Butlletí n.º 55 - any 2018