Polsi sobre els següents enllaços per visualitzar els documents corresponents:

1. Llistes definitives

2. Llistes provisionals

1. Llistes definitives

No hi ha documents dins el directori

2. Llistes provisionals

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image Personal que puja de nivell
An Adobe Acrobat file 14 - DiligènciaDownload Preceding File 34.64 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclososDownload Preceding File 332.05 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 7 Instruccions per comprovar la validació de serveis previsDownload Preceding File 106.25 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Annex 8 model escrit d'al·legacionsDownload Preceding File 132.65 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Annex 8 Model escrit d'al·legacions (AUTOEMPLENABLE)Download Preceding File 546.43 KB 07-04-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Resum general per consultar annex corresponentDownload Preceding File 1.37 MB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que ascendeix de nivell de carrera professionalDownload Preceding File 1.79 MB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 2 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o mésDownload Preceding File 352 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 3 Llista de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut amb un nivell de carrera homologatDownload Preceding File 124.42 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 4 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que ascendeix de nivell de carrera professionalDownload Preceding File 261.71 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 5 Llista provisional d’exclososDownload Preceding File 169.98 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 6 Causes d’exclusióDownload Preceding File 63 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació terminiDownload Preceding File 148.66 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatòria procediment extraordinariDownload Preceding File 281.66 KB 06-04-2017
explore subfolder image Personal que accedeix per primera vegada
An Adobe Acrobat file 25 _ Diligència de publicacióDownload Preceding File 39.19 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 24 _ Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclososDownload Preceding File 361.89 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 23 _ Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs prestats al·legats pels interessatsDownload Preceding File 47.07 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 22 _ Annex 12 Model escrit al·legacionsDownload Preceding File 83.34 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 21 _ Annex 12 Model escrit al·legacions (AUTOEMPLENABLE)Download Preceding File 513.63 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 20 _ Resum general per consultar annex corresponentDownload Preceding File 406.71 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 19 _ Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professionalDownload Preceding File 228.03 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 18 _ Annex 2 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoriaDownload Preceding File 32 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 17 _ Annex 3 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en els annexos 1 i 2 anteriors, que l’any 2016 i 2017 hagin complit 60 anys Download Preceding File 40.73 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 16 _ Annex 4 Llista de personal estatutari d’altres serveis de salut que ocupa una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en comissio de serveisDownload Preceding File 28.43 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 15 _ Annex 5 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professionalDownload Preceding File 334.13 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 14 _ Annex 6 Llista provisional d'admesos de personal funcionari de carreraDownload Preceding File 39.62 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 13 _ Annex 7 Llista provisional d’admesos del personal funcionari de carrera no inclòs en l’annex 6Download Preceding File 43.71 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 12 _ Annex 8 Llista provisional d'exclososDownload Preceding File 51.43 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 11 _ Annex 9 Causes d'exclusióDownload Preceding File 54.2 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 10 _ Annex 11 Llista de personal d’altres serveis de salut en comissió de serveis a l’Ib-Salut que ha obtingut l’homologació en el servei de salut d’origenDownload Preceding File 25.66 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Anexo corrección errores anticipo estatutario orden alfab 2016Download Preceding File 61.23 KB 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 08 - Resolució rectificació errades llistat bestreta catDownload Preceding File 99.05 KB 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 07 - Resolució bestreta Acord 2016 catDownload Preceding File 111.58 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 06 - Nota informativa publicació relació bestreta web CATDownload Preceding File 250.85 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 05 - Listado anticipo personal funcionario 2016Download Preceding File 11.19 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 04 - Listado anticipo personal estatutario 2016Download Preceding File 1.41 MB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 03 - Acord bestreta a compte carrera professional 2016Download Preceding File 192.29 KB 13-10-2016
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini CATDownload Preceding File 148.66 KB 20-06-2016
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatoria procediment extraord CATDownload Preceding File 281.66 KB 19-05-2016