Dades Generals

Categoria: Infermer/infermera

Bases: convocatòria

Data de tall: 28/12/2016

Lliurament de documentació: 02/02/2017 al 15/02/2017

Període d'al·legacions:(sense data)

AVÍS!: Publicada correció d'errors de la llista definitiva amb puntuació. Els aspirants disposen d'un nou termini per interposar recurs potestatiu de reposició

AVÍS!: Es recorda que No es possible interposar recurs de reposició mitjançant el correu d'incidències.Els recursos es poden presentar a les gerències territorials, als Serveis Centrals del Servei de Salut i a la seu de la Unitat de Borsa Única (ubicada al carrer de Joan Munar, 16, de Palma), sense perjudici del que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no es presenten en algun dels registres propis del Servei de Salut, cal adreçar-los al Registre General del Servei de Salut, situat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003 Palma).

AVÍS : Durant la baremació dels expedients i la resolució de les al·legacions, les preferències dels candidats (gerència territorial, especialitat i modalitat de nomenament) han estat bloquejades fins ara. En aquest moment els aspirants ja poden modificar-les.

imagen Inscripció a la borsa

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image 4. Llista Subsidiaria
An Adobe Acrobat file Enfermeria_Acuer_16_Subsidiarias_04_08_2017_CATDownload Preceding File 296.23 KB 04-08-2017
explore subfolder image 3.Llista de Mèrits i Llista de Exclosos
explore subfolder image 3.2. Definitiva Mèrits
An Adobe Acrobat file Correcció errors Llista definitiva admesos RANKING_Enf_Acuer_16_CATDownload Preceding File 694.46 KB 06-07-2017
An Adobe Acrobat file Correcció errors Llista definitiva exclosos_INF_ACU_16_CATDownload Preceding File 275.52 KB 06-07-2017
An Adobe Acrobat file Correcció errors Llista definitiva admesos ALFABETIC_Enf_Acuer_16_CATDownload Preceding File 689.63 KB 06-07-2017
An Adobe Acrobat file Resolució Correcció CAT Download Preceding File 107.94 KB 06-07-2017
An Adobe Acrobat file Model interposició recursDownload Preceding File 80.92 KB 27-06-2017
An Adobe Acrobat file Lista_DEFINITIVA_admitidos_ALFABETICO_Enf_Acuer_16_CATDownload Preceding File 690.48 KB 21-06-2017
An Adobe Acrobat file Lista_DEFINITIVA_admitidos_RANKING_Enf_Acuer_16_CATDownload Preceding File 695.52 KB 21-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_exclosos_INF_ACU_16_CATDownload Preceding File 276.24 KB 21-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva Puntotal CATDownload Preceding File 198.15 KB 21-06-2017
explore subfolder image 3.1 Provisional Mèrits
An Adobe Acrobat file Correccio errors llista provisional admesos puntuacio (INF acuerd 16)Download Preceding File 635.93 KB 12-05-2017
An Adobe Acrobat file Correcció errors resolucio llista prov punt y excluidos(INF_ACUE_16)Download Preceding File 57.33 KB 12-05-2017
An Adobe Acrobat file Resolución lista provisional con puntuación y excluidos autobaremació_CATDownload Preceding File 101.93 KB 11-05-2017
An Adobe Acrobat file Llista_prov_admesos_puntuació_INF_CATDownload Preceding File 617.09 KB 11-05-2017
An Adobe Acrobat file Llista exclososDownload Preceding File 1.71 MB 11-05-2017
An Adobe Acrobat file Mod. sol.al·legacions (merits)Download Preceding File 81.12 KB 11-05-2017
explore subfolder image 2. Llista aspirants que han de presentar documentacio
An Adobe Acrobat file Model de sol·licitud per presentar mèritsDownload Preceding File 59.72 KB 02-02-2017
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants que han de presentar documentacioDownload Preceding File 5 MB 01-02-2017
explore subfolder image 1. Llista admesos i exclosos
explore subfolder image 1.2 Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Llista definitiva admesos, exclosos i presentacio documentacio (INFERMER_A_ACUER_16)Download Preceding File 5.2 MB 01-02-2017
explore subfolder image 1.1. Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions exclososDownload Preceding File 70.97 KB 02-01-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos i exclosos (INFERMER_A_ACUER_16)Download Preceding File 4.96 MB 02-01-2017