A les Illes Balears disposam d'una xarxa d'atenció urgent distribuïda arreu del territori, que comprèn els punts d'atenció continuada, els serveis d'urgències dels hospitals i el Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061.

Aquests serveis d'urgències són els que heu d'utilitzar durant les hores en què no pugueu accedir al centre de salut propi o quan us trobeu en una situació greu.

Per rebre atenció no urgent, demanau cita per al vostre centre de salut, ja que el vostre metge és qui us coneix millor i pot seguir més de prop el vostre procés.

Urgències dels hospitals

  • Els serveis d'urgències dels hospitals estan dirigits a atendre els pacients que estiguin en una situació més crítica o que necessitin mitjans diagnòstics o tècniques més complexes. Per aquest motiu heu d'evitar emprar de manera inapropiada els serveis d'urgències dels hospitals, a fi de millorar l'atenció dels pacients que més ho necessitin.

Els punts d'atenció continuada (PAC)

  • Els PAC asseguren una atenció de proximitat durant l'horari en què no és possible accedir al metge de família o a la infermera d'atenció primària.

Emprau els dispositius de l'atenció primària

  • Per rebre atenció en cas d'una patologia urgent que no sigui greu, els dispositius que us poden donar una resposta més bona són els de l'atenció primària, on es valorarà si necessitau atenció especialitzada i, en aquest cas, us derivaran a l'especialista d'un hospital.
  • Consultau la llista de Centres de salut i unitats bàsiques de salut o el Cercador de centres.

061

  • En qualsevol situació urgent, quan no sapigueu on acudir, cridau al 061: us donaran una resposta ràpida i us orientaran.