El Servei de Salut redueix en 33,1 i 32,5 dies el temps que esperen els pacients per ser operats i per ser atesos per l’especialista

Ha davallat un 68 % el nombre de persones que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica i un 47 % les que esperen més de dos mesos per a una consulta

L’objectiu principal és reduir a zero el nombre de persones que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica o més de dos mesos per a una consulta

Els hospitals públics del Servei de Salut han reduït en 33,1 i en 32,5 dies el temps que esperen els pacients per a una intervenció quirúrgica i per a una consulta amb l’especialista, respectivament. Així doncs, en data de 30 de setembre de 2016 s’ha registrat una davallada del 28 % en la mitjana del temps de demora dels pacients que estan pendents d’una operació i del 36 % del nombre de persones que esperen per ser ateses per l’especialista. A més, ha davallat un 68 % el nombre de pacients que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica i un 47 % el nombre de pacients que esperen més de dos mesos per a una consulta.

Gràfic 1. Evolució de la llista d’espera quirúrgica

Gràfic 1. Evolució de la llista d’espera quirúrgica

En data de 30 de setembre de 2016, 13.152 pacients estaven pendents d’una intervenció quirúrgica. Respecte de l’any anterior, la demora mitjana ha passat de 117 a 83,9 dies. En el cas dels pacients que esperen més de sis mesos per a una operació, el nombre ha davallat un 68 %, atès que ha passat de 2.847 a 911.

Taula 1. Nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, per hospitals

Centres hospitalaris Nombre de pacients
Hospital Universitari Son Espases 4.165
Hospital Son Llàtzer 3.357
Hospital de Manacor 1.214
Hospital Comarcal d’Inca 1.165
Hospital Mateu Orfila 1.244
Hospital Can Misses 1.124
Hospital de Formentera 15
Hospital Sant Joan de Déu 347
Hospital de Creu Roja 214
Policlínica Miramar 307
Total 13.152

D’altra banda, en el 96,4 % dels casos (12.673) en què els pacients esperaven per a una operació es tractava d’una patologia de prioritat normal o baixa. El 3,6 % restant (479) esperava per una patologia de prioritat preferent. En els casos de les intervencions oncològiques de prioritat 1 (carcinoma de pròstata, carcinoma de bufeta, càncer gàstric, càncer de còlon, etc.) la detecció, el diagnòstic i el tractament es completen en una mitjana de 20 dies.

Gràfic 2. Pacients en la llista d’espera quirúrgica, per prioritats

Gràfic 2. Pacients en la llista d’espera quirúrgica, per prioritats

Davalla 32,5 dies el temps de demora per a una consulta amb l’especialista

Pel que fa a les consultes amb l’especialista, en data de 30 de setembre de 2016 hi havia 45.827 pacients pendents d’una cita, davant els 61.496 de l’any passat a la mateixa data. El temps de demora ha davallat un 36 % (32,5 dies), atès que ha passat de la mitjana de 90 dies de l’any 2015 a 57,5 dies el 2016. A més, ha davallat un 47 % el nombre de pacients que esperaven més de dos mesos per a una consulta, atès que ha passat dels 28.176 de setembre de 2015 als 14.868 de setembre de 2016, un total de 13.308 pacients menys.

Gràfic 3. Evolució de la llista d’espera de consultes

Gràfic 3. Evolució de la llista d’espera de consultes

Taula 2. Nombre de pacients que esperen especialista, per hospitals

Centres hospitalaris Nombre de pacients
Hospital Universitari Son Espases 12.416
Hospital Son Llàtzer 14.434
Hospital de Manacor 6.112
Hospital Comarcal d’Inca 4.618
Hospital Mateu Orfila 2.725
Hospital Can Misses 4.544
Hospital de Formentera 236
Hospital Sant Joan de Déu 436
Hospital de Creu Roja 254
Policlínica Miramar 52
Total 45.827

Del nombre total de consultes, 9.247 corresponien a l’especialitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica, 6.176 a la d’oftalmologia, 5.547 a la de l’aparell digestiu, 5.131 a la de dermatologia i 3.546 a la d’otorinolaringologia.

Taula 3. Nombre de pacients que esperen una prova radiològica, per hospitals

Centres hospitalaris 2016
Hospital Universitari Son Espases 11.678
Hospital Son Llàtzer 12.735
Hospital de Manacor 4.995
Hospital Comarcal d’Inca 7.828
Hospital Mateu Orfila 5.727
Hospital Can Misses 8.218
Hospital de Formentera 2
Hospitals concertats 433
Totals 51.516

Pel que fa a les proves radiològiques, en data de 30 de setembre hi havia un total de 16.239 pacients amb primera indicació radiològica i 35.337 amb indicació radiològica de control. A més, els pacients esperen una mitjana de 46,3 dies en el primer cas i, en el segon, la mitjana d’espera és de 87,9 dies.