Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 203 IQ planificades per avui.
  • 295 Altes hospitalització ahir.
  • 1.509 Urgències ateses ahir.
  • 9.838 Consultes externes planificades per avui.
  • 29.168 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 530 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 1.109 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang