Logo HCIN

  • Tractar el personal sanitari amb respecte i dignitat, sense interferir en el seu treball.
  • Tenir cura de les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat del centre.
  • Facilitar les dades sobre el vostre estat físic o sobre la vostra salut de manera lleial i vertadera, com també col·laborar amb el personal mèdic que us atén.

Fotografia Recepció

  • Col·laborar en el compliment de normes i instruccions generals establertes en el centre i específiques per a cada servei.
  • Signar el document pertinent, en cas que us negueu a les actuacions sanitàries. Aquest ha d’expressar amb claredat que us han informat degudament i que rebutjau, per voluntat pròpia, el tractament suggerit.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:24

Actualitzat: 27/04/18 15:05

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001